top of page

Sportski katalizatori 

SPORTSKI KATALIZATORI su posebno dizajnirani i izrađeni katalizatori sa metalnim jezgrama od 200 cpsi koje omogućavaju veći protok ispušnih plinova. U odnosu na jezgru originalnog katalizatora, sportski katalizatori imaju veću otvorenost a samim time i bolju prohodnost plinova. Kako bi i dalje zadržali funkciju pročišćavanja ispušnih plinova njihova jezgra je presvučena bogatijim nanosom plemenitih metala Rd, Pt, Pd.

Sportski katalizatori koje distribuiramo proizvedeni su za automobile EURO2, EURO3 i EURO4 ispušnih normi.

Jezgre sportskih katalizatora temperaturno su postojanije i mehanički otpornije u odnosu na originalne i zamjenske keramičke.

bottom of page