top of page

Sportski katalizatori EURO4

SPORTSKI KATALIZATORI su posebno dizajnirani i izrađeni katalizatori sa metalnim jezgrama od 200 cpsi koje omogućavaju veći protok ispušnih plinova. U odnosu na jezgru originalnog katalizatora, sportski katalizatori imaju veću otvorenost a samim time i bolju prohodnost plinova. Kako bi i dalje zadržali funkciju pročišćavanja ispušnih plinova njihova jezgra je presvučena bogatijim nanosom plemenitih metala Rd, Pt, Pd.

Sportski katalizatori koje distribuiramo proizvedeni su da zadovolje ispušne norme automobila s EURO2, EURO3 i EURO4 motorima.

Jezgre sportskih katalizatora temperaturno su postojanije i mehanički otpornije u odnosu na originalne i zamjenske keramičke.

poz     EU norm                  naziv                        CPSI                dimenzija                   promjer ulazne cijevi

  1           E4           SPORT KAT-100             200         Ø101*300 mm                     Ø63,5 mm

  2           E4           SPORT KAT-110             200         Ø114*300 mm                     Ø63,5 mm

  3           E4           SPORT KAT-125             200         Ø127*300 mm                     Ø63,5 mm

 

bottom of page