top of page

Metalni substrati

Metalne substrate odnosno jezgre koristimo najčešće kod reparatura katalizatora koji se nalaze na ispušnim granama pri samom motoru. U odnosu na keramičke odlikuju se većom čvrstoćom i trajnošću.  Metalne jezgre možemo koristiti i kod modifikacija ispušnih sistema posebno ako se radi o nekom sportskom sistemu. Na ovaj način pokrivamo gotovo sve potrebe za reparaturama katalizatora u EURO2, EURO3, EURO4 i EURO5 normi.

poz     EU norm                  naziv               CPSI            dimenzija

  1           E3            E3 100*130 MET             600         Ø101*130 mm

  2           E3            E3 110*150 MET             600         Ø110*150 mm

  3           E4            E4   90* 90 MET              600         Ø  90*90 mm

  4           E4            E4   90*110 MET             600         Ø  90*110 mm

  5           E4            E4 100*130 MET             600         Ø101*130 mm

  6           E4            E4 110*130 MET             600         Ø110*130 mm

  7           E4            E4 120*110 MET             600         Ø121*110 mm

  8           E5            E5   76* 80 MET              600         Ø  76*80 mm

  9           E5            E5   76* 130 MET            600         Ø  76*130 mm

10           E5            E5 100*130 MET             600         Ø101*130 mm

11           E5            E5 110*130 MET             600         Ø110*130 mm

12           E5            E5 120*110 MET             600         Ø121*110 mm

bottom of page